Resultater fra Sommer-hurtigskak-turneringen 1998


Nr. Klub 1 2 3 4 5 6 7 Point Korr. Plac.
1 Morten Rasmussen     0  8    ½  2 3   1        0  4 5   1        1  6 7   1      3./4.
2 Leif L. Larsen     1  7 1  ½        1  8     1  3 4   0        1  5 6   1      2.
3 Erik Hansen     0  6 7   1        0  1 2   0        1  8     0  4 5   1    3    
4 Davor Palo     1  5 6   1        1  7 1   1        1  2 3   1       ½  8   1.
5 Asger C. Anderser 4   0    8   0        0  6 7   1        0  1 2   0        0  3    
6 Bjarne Rasmussen 3   1        0  4 5   1    8   0       ½  7 1   0        0  2    
7 Mikael Kristensen 2   0        0  3 4   0        0  5 6  ½    8   0        0  1 ½    
8 Bjarne Tornbjerg 1   1        1  5 2   0        1  6 3   0        1  7 4   ½     3./4.