Pressemeddelse af 8. september 1999.


SKOLESKAK ØNSKES.

Skakklubben har afholdt sin årlige generalforsamling. Formanden Leif Linnemann Larsen kunne i sin beretning glæde sig over god tilslutning til både klubturneringerne, holdturneringen og klubbens store åbne turnering, der netop afvikles i disse uger.

Et af de emner som optog generalforsamlingen, var udbredelsen af skoleskak på kommunens skoler. I øjeblikket er der kun skoleskak på Niels Ebbesen skolen, men klubben ser gerne denne aktivitet på alle skoler. Ligeledes drøftede man også mulighederne for at tilbyde skak i skolefritidsordningerne. Klubbens problem er ikke materiel, for det udlånes gerne. Problemet er ledere, idet skoleskakken bør være om eftermiddagen, hvor mange endnu ikke er kommet hjem fra arbejde. Bestyrelsen vil arbejde videre på at finde en løsning.

Der var genvalg af Leif Linnemann Larsen og Jens Kr. Vigen til bestyrelsen. Dieter Dettbarn og Thomas K. Laursen blev genvalgt til bestyrelsessuppleanter, mens Bjarne Thornbjerg og Robert Rode blev genvalgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Skanderborgs åbne turnering slutter onsdag den 15. sep for de 66 deltagere. Herefter er der klubaftener hver tirsdag kl. 19. i Sundhedscentret på Sygehusvej, hvor 1. aktivitet vil være klubturneringen.

I oktober vil klubben også få besøg af stormester Peter Heine Nielsen, Århus.

Klubben har fået tilgang af nye stærke spillere, hvilket medfører en tro på, at 1. holdet kan vinde A. rækken og rykke op i mesterklassen i amtets holdturnering.

Hans Buttenschøn.
(tlf.:Privat 8652 2335, Arbejde 8938 1429)