Pressemeddelse af 22. august 1998.


Skaksæsonen begynder.

Skanderborg har tradition for at indlede sksksæsonen med en turnering, hvor spillere fra hele Østjylland inviteres. Turneringen er kun 3 runder gammel, så nogle klare vindere er der ikke endnu.

Lokalt begynder sæsonen tirsdag den 1. september. Der spilles i Sundhedscentret på Sygehusvej hver tirsdag kl. 19 og herefter hver tirsdag indtil 1. maj.

Tilbuddene er mange. Alle - uanset alder, køn og styrke kan deltage.

Klubben starter sidst i september på sin almindelige klubturnering. Turneringen er færdig til jul, hvorefter en ny starter. For dem der har lyst til holdskak, er der også muligheder. Klubben deltager i turneringen for Århus amt med flere hold. Der skal i holdskak afses 5 aftener i løbet af vinteren. Der vil hver klubaften blive lejlighed til til at spille lynskak (5 min. til hvert parti) og alm. hyggeskak.

Alle er velkomne uanset om man næsten er verdensmester eller blot er mesterspiller hjemme hos sig selv, og nu godt vil prøve kræfter med andre.

For dem som gerne vil holde øje med Skanderborg Skakklub via internet, så kan klubben findes på adressen: Http://Home8.intet.tele.DK/mrasmuss/ssk

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nyheder og resultater m.m. fra klubben.

Hans Buttenschøn.
(Telf.: 8652 2335)