Pressemeddelse af 16. september 1999.


Spørgeskema.

I forbindelse med Skanderborg Skakklubs sommerturnering, foretog skakklubben en "brugerundersøgelse" blandt deltagerne. Deltagerne kom fra Vejle i syd, Nr. Snede og Silkeborg i vest,Hammel i Nord og Århus i Øst.

Ud over en række skakspørgsmål, som alene har interesse for skakinteresserede, så spurgte klubben også deltagerne om, hvorfor de havde tilmeldt sig turneringen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at man ved tilmeldingen forpligtigede sig til at køre til Skanderborg 7 gange.

Her er det interessant at se, at næsten halvdelen af deltagerne angav, at man deltog, fordi man forventede at møde folk fra hele Østjylland. Skanderborg opfattes af mange som det naturlige centrum for Søhøjlandet og Østjylland. I snakken mand og mand imellem hørte man også mange sige, at der kun er knap en halv times kørsel til Skanderborg. Interessant er også, at en deltager fra Vejle tilbød sig som sponsor, hvis skakklubben vil gentage turneringen næste år.

Disse udsagn kan måske bruges i såvel kulturelle som erhversmæssige sammenhænge. Mange foreningerne og organisationer har ofte stævner, møder og arrangementer, hvor deltagerne kommer fra et større område. Her har Skanderborg måske en mulighed for at blive stedet man mødes, p.g.a. af vores centrale beliggenhed. Mulighederne er der tilsyneladende.

Hans Buttenschøn.
(tlf.:Privat 8652 2335, Arbejde 8938 1429)