Pressemeddelse af 10. september 1997.


Skakklubben har holdt sin årlige generalforsamling. Klubbens medlemmer var så tilfreds med bestyrelsens arbejde, at der var genvalg over hele linien. Dvs. at Leif Linnemann blev genvalgt til formand, Jens Kr. Vigen til bestyrelsen. Dieter Dettbarn blev genvalgt til bestyrelsessupleant, Bjarne Tornbjerg til revison

Generalforsamlingen brugte det meste at tiden til at drøfte klubbens kommende 75 års jubilæum 1998. Der arbejdes ihærdigt på af få arrangeret en skakturnering først i det nye år, der bliver så attraktiv, at den vil kunne trække mange spillere fra Midtjylland.

Formanden kunne i sin beretning glæde sig over, at man ikke i mange år har haft så mange med i klubturneringerne, som tilfældet har været den forgangne sæson. Ligeledes havde mange af klubbens medlemmer deltaget i flere udenbys turneringer med flotte resultater. Holdturneringen var også gået godt med oprykning til klubbens 2. hold.Hans Buttenschøn.
(tlf.:Privat 8652 2335, Arbejde 8938 1429)