Pressemeddelse af 9. september 1998.


Skanderborg Skakklubs årlige generalforsamling.

Skakklubben har haft sin årlige generalforsamling.

Formanden, Leif Linnemann Larsen, kunne i sin beretning glæde sig over stor aktivitet i det forløbne år. Specielt var bestyrelsen glad for, at der havde været mange henvendelser fra arrangører af byfester m.m. Klubben havde f.eks været tilstede ved Hylkes byfest, hvor det store udendørs bræt og brikker havde gjort stor lykke.

En stor del af generalforsamlingen blev iøvrigt brugt til at drøfte, forslag fra medlemmerne om endnu flere aktiviteter rundt om i kommunen. Forslag som gadeskak og cafeskak i forbindelse med kræmmermarked og kulturuge blev nævnt.

Der var også en drøftelse om udlån af brædt og brikker til institutioner, hvor børn og unge færdes. Man havde fået henvendelse fra en skole, om klubben ville stille en instruktør til rådighed nogle dage i løbet af vinteren. Forslag om at få en stormester til byen blev også nævnt. Et forslag om et introduktions hæfte om skak og skakklubben til uddeling til interesserede er også på beddingen. Alle forslag som blev meget positivt modtaget og bliver realiseret i takt med muligheder og arbejdskraft byder sig.

Klubbens 75 års jubilæums turnering blev takket være god opbakning fra lokale sponsorer en stor succes. 118 deltog i hurtigturneringen, hvilket er noget nær rekord.

I klubbens egen turnering havde der været en god tilslutning, ligesom tilmeldingen til den kommende sæson lover godt.

I holdturneringen havde klubben deltaget med 3 hold, hvor det resultatmæssigt havde været på det jævne. Klubben overvejer p.g.a. stor tilslutning fra medlemmerne, at tilmelde 4 hold fra næste sæson.

Ved valgene var der genvalg til kasseren Erik Jørgensen og bestyrelsesmedlem Morten Rasmussen. Efter mange års flot arbejde, ønskede Jørgen Johansen en pause i bestyrelsesarbejdet. I hans sted blev valgt den hidtidige bestyrelsessupleant Hans Buttenschøn. Dieter Dettbarn blev genvalgt som bestyrelsessuppleant, mens Thomas K Laursen, Stilling blev nyvalgt hertil. Der var genvalg til Bjarne Tornbjerg som revisor, og Robert Rode Pedersen som revisorsuppleant.

Klubben er netop ved at afslutte en sommerturnering, hvorefter en efterårsturnetring begynder sidst i september måned. Klubben deltager sidst i september i en firebymatch med Horsens, Silkeborg, Kjellerup og Skanderborg.

Skakinteresserede er velkommen hver tirsdag kl. 19 i Skanderborg Sundhedscenter.

Hans Buttenschøn.
Tlf. privat: 86522335 Tlf. arbejde: 89381429 (Telf.: 8652 2335)