Brugerundersøgelsen, september 2000

(Kopi af indlæg i Skanderborgs klubblad)

 

Efter nogen snak frem og tilbage besluttede vi at foretage en brugerundersøgelse igen i år. Sidste år blev der som bekendt peget på forhold, der kunne forbedres. Vi syntes selv, vi havde gjort os nogle anstrengelser for at forbedre forholdene, men blev det også opfattet  af deltagerne som forbedringer. Det var spørgsmålet!! Hertil kom nogle spørgsmål, som ikke alene kunne bære en undersøgelsem, men som er rart at kende svaret på.

Konklusionen på undersøgelsen må være, at vi har fundet en form som vore gæster syntes om, og deres største ønske er, at vi ikke laver for meget
om i forhold til det, de blev præsenteret for i år.

Men nu til de enkelte punkter. Der blev uddelt 78 spørgeskemaer. 46 blev returneret.

Næste år skal vi begynde den 1. aug. mener 23, mens 19 foretrækker den 8. aug. 41 mener vi skal starte kl. 19 som i år, mens 6 mener starttidspunktet
skal være kl. 18.30. En enkelt vil hellere vente til kl. 19.30.

Der ingen større ønske om at ændre turneringsformen. 41 ønsker 8 mandsgrupper som i år. 2 vil have ren Sveijtser, 2 Monrad 24 og en
enkelt Monrad 16.

Ikke mindre end 42 finder antallet af spillere i lokalerne passende, mens 2 mener, der var for mange. 36 fandt spillelokalet tilfredsstillende, mens 8 fandt det nogenlunde. 2 mente ikke rygefaciliteterne var tilfredsstillende, mens 37 fandt det ok.

Sidste år havde vi støjproblemer. I år var der kun en, der følte sig generet af  støjen fra hyggelokalerne, mens 41 ikke havde haft problemer. 34 fandt analyse og hyggelokalerne tilfredsstillende, mens 8 mener vi bør udbygge dem.

Brættene er i orden sagde 39, mens 3 sagde det kunne være bedre. 41 fandt brikkerne var i orden, mens 35 sagde ok til urene og 5 fandt , at
det med urene kunne gøres bedre.

Kaffe. mad m., er passende sagde 39. 5 sagde der var for lidt. Specielt bedre vand og colaer savnes og en enkelt nævnte mere slik og frugt.

34 vil ikke betale større indskud for at få større præmier. Det er 7 der vil. 29 ønsker vi bevarer 3. præmierne næste år, mens 11 vil godt droppe dem
og så få større 1. og 2. præmier. 11 mener bonuspræmierne har haft indflydelse på spillet, mens 32 ikke mener det har haft nogen påvirkning.

34 har været inde på hjemmesiden i forbindelse med turneringen, 8 sagde nej. 27 fulgte tilmeldingerne på hjemmesiden, 13 sagde nej. 12 havde problemer med at gennemspille partierne på hjemmsiden, mens 15 sagde nej til det spørgsmål. 29 fulgte resultaterne på hjemmesiden, 11 sagde nej. Alle (34) siger, at opdateringen af hjemmesiden er tilfredsstillende. (Flot Morten) 2 havde forslag til vores hjemmeside, men de fortalte desværre ikke, hvad de kunne foreslå. 34 havde ingen forslag.

Der er ringe kendskab til, hvorfor folk ikke kommer til turneringen 27 havde afkrydset her. Af de tilbagemeldinger vi fik, er der 4 som angiver ferie, 1 er sur over
præmierne til mesterspillerne, 2 vil ikke spille i sommervarmen, 6 angiver arbejde, 1 at Skanderborg folk ikke kommer til deres klubs arrangementer, 1 manglede kørelejlighed, 2 angiver afstand og 1 var bekymret over sit ratingtal.

Som årsag til, at man deltog i turneringen var der flg. besvarelser: 17 deltog fordi de plejede at være med, 8 havde fået turneringen anbefalet, 5 angav, at det var den eneste turnering i august, 13 glædede sig til at møde andre Østjyder, 13 angav præmiernes størrelse som årsag for at deltage, 12 havde haft mulighed for kørelejlighed, 11 regnede med jævnbyrdige grupper. 24 angav som årsag for deltagelsen, at turneringen plejede at være hyggelig og endelig brugte 22 turneringen som opvarmning til egen klubturnering.

Som belønning for besvarelsen udsatte vi gratis deltagelse i næste års EMT. Vinder af denne lille konkurrence blev:

 

Poul Brian Drejer, Horsens Skakforening.


Det var besvarelserne udtrykt i nøgne tal. Som skrevet i indledningen, tror jeg, at vi har ramt noget som deltagerne syntes om. En enkelt korrektion skal vi have i basisklasserne. Basis 1, 2 og 3 skal placeres længst væk fra udgangsdøren til lokalet. De bliver som regel sidst færdig, og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at vi "gemmer dem væk" nede i hjørnet.

Resultatformidlingen i forhallen var en succes. Vi fik mange positive tilbagemeldinger på denne del af arrangementet. Økonomisk har vi grund til at være tilfredse. Det budget vi lagde før turneringen har vi holdt  så godt, at vi allerede nu kan sige, at vi har økonomi til at afvikle EMT 2001 under samme økonomiske rammer som i år.

Hans Buttenschøn
(tlf.:Privat 8652 2335, Arbejde 8938 1429)