Information om Skanderborg Skakklub

Oprettet af Asger J. Andersen, tlf. 86521640


Informationer omkring klubben:

Skanderborg Skakklub er en mellemstor skakklub med ca. 50 medlemmer, heraf en halv snes juniorer. Næsten alle spiller med i vores klubturneringer. I byturneringen forår 2001 deltager således 46 spillere, fordelt i en mesterklasse og tre basisklasser med hver 8 spillere og en basisklassse med 14. Klubben har 4 hold med i holdturneringen, i henholdsvis Mester-, A-, B-, og D-rækken. (PS. i skrivende stund er mesterholdet dog rykket ned!)

Tilbage til toppen af dokumentet


Klubbens historie:

Klubben blev stiftet i 1923 og har således holdt 75 års jubilæum.
Den har i årenes løb deltaget i mange skakaktiviteter, herunder især de mange turneringer der har været arrangeret, dels på lokalt plan, dels i hovedkredsen (Århus Amt), og endelig af Dansk Skak Union. Hovedformålet er naturligvis skak, men vi har da fejret klubbens runde fødselsdage på festlig vis, ligesom vi også en enkelt gang har haft besøg af vores svenske venskabsby Lidköping. Den sidste spilleaften før jul ser vi ikke noget til skakbrikkerne, men holder en særdeles hyggelig juleafslutning.

Tilbage til toppen af dokumentet


Medlemsskab:

Enhver kan blive medlem, uanset alder og spillestyrke. Man kan altid finde jævnbyrdige modstandere, og desuden hjælper klubbens garvede medlemmer gerne med råd og vejledning.
Prisen er 450 kr. pr. år, for juniorer dog kun 225 kr. Som medlem får man hver måned Skakbladet, som udgives af Dansk Skak Union, og desuden klubbens lokale blad, Skanderborg-Løberen. Man har ret til at deltage i alle de turneringer der arrangeres af klub, hovedkreds, eller union.

Tilbage til toppen af dokumentet


Bestyrelsen:

På klubbens årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. Du er altid velkommen til at henvende dig til en af følgende:

Formand:
Morten Rasmussen
Gustav Wieds Vej 21, 1.th
8000 Århus C.
Tlf. 86184536
formand@skanderborgskakklub.dk
mra@mail1.stofanet.dk
Kasserer:
Bjarne Tornbjerg
Kantorvænget 7, 1 nr.175
8240 Risskov
Tlf. 86213425
kasserer@skanderborgskakklub.dk
btornbjerg@ofir.dk
Menig medlem:
Jens Kr. Vigen
Byleddet 2
8660 Skanderborg
Tlf. 86522524
jkvigen@surfpost.dk
Menig medlem:
Hans Buttenschøn
Vesterskovvej 1
8660 Skanderborg
Tlf. 86522335
hans.buttenschon@mail.dk
redaktoer@skanderborgskakklub.dk
Menig medlem:
Anders Haarup
Adelgade 104A
8660 Skanderborg
Tlf. 86510918
abh@codan.dk
Mail hele ovenstående bestyrelse via: bestyrelsen@skanderborgskakklub.dk
Suppleant:
Jørgen Johansen
frugt@johansen.mail.dk
Suppleant:
Jesper Lykke Pedersen
Psen@post12.tele.dk
Revisor:
Jørn Andersson
Revisor suppleant:
Robert Rode Pedersen

Tilbage til toppen af dokumentet


Spilletid og -sted:

Klubben spiller hver tirsdag kl. 19.00 i vores udmærkede klublokaler i Sundhedscentret, Sygehusvej 7. Drej fra Adelgade i lyskrydset ved Bibliotekstorvet, derefter første vej på venstre hånd.

Tilbage til toppen af dokumentet


Turneringer:

Der er mulighed for at deltage i forskellige typer af turneringer. Der spilles hvert år to klubturneringer, en om efteråret og en efter jul. Desuden deltager klubben med 4 hold i holdturneringen, hvor de enkelte hold spiller mod 5 - 7 andre klubber i løbet af hele sæsonen. Vi spiller også et par lynturneringer, og ved hver sæsonstart spiller vi en såkaldt 4-by-turnering mod naboklubberne fra Silkeborg, Horsens, og Kjellerup. I den årlige kulturuge i forsommeren spiller vi på store brætter, til stor fornøjelse for både deltagere og tilskuere. På klubaftener hvor der ikke spilles turnering kan man spille hyggeskak eller lynskak. Herunder er en oversigt over alle de faste turnerings-/konkurence tilbud.

Overordnet silletidspunkt Navn Beskrivelse Opl. om den sidst afholdte
August - september Skanderborg EMT Normalt klubbens største turnering hvor der inviteres folk ude fra andre klubber Skanderborg EMT 2002
September 4-by-turnering Klubben mødes hvert år med naboklubberne Horsens, Silkeborg og Kjellerup og spiller en holdturnering som hurtigskak  
September - December Klubmesterskabet Sæsonens første 'klubturnering', primært for klubbens egne medlemmer. Den øverste klasse spiller og titlen 'Klubmester'. Skanderborg Klubturnering, efterår 2001
Oktober - marts Holdskak Klubben deltager i hovedkredsens holdturnering med så mange hold som muligt (normal 4). Internt i klubben konkureres der om 'den bedst socre i holdkampene (i %)' for dem der har været med minimum 5 gange. Holdskak 2001/2002
Januar (første klubaften i det nye år) Nytårshandicap- cublynturnering 'Hyggeskak' på den første aften efter nytår. Der spilles i en stor gruppe med handicap og efter cub systemet, der skal trækkes hvert 10. sekundt så det ligner lidt 'lynskak'
Januar - marts/april Bymesterskabet Sæsonens anden 'klubturnering', primært for klubbens egne medlemmer. Den øverste klasse spiller og titlen 'Bymester'. Skanderborg Bymesterskab, foråret 2002
April (ved/efter generalforsamlingen) Lynmesterskabet Hver sæson afsluttes med af finde klubbens lynmester, kun for klubbens egne medlemmer Skanderborg Lynmesterskab 2002
April - maj Forsommer- turneringen For dem der ikke vil holde lang sommerpause afholdes normeld en mindre turnering over en 3-4 aftner. De sidste par år har den været afvilket som almindelig turnering i små 4-mands-grupper. Skanderborg Forsommerturnering 2002

Tilbage til toppen af dokumentet


Telefonnumre:

Her er nogle nyttige telefonnumre:
Morten Rasmussen (formand): 86 18 45 36
Bjarne Tornbjerg (kasserer og turneringsleder): 86 21 34 25
Hans Buttenschøn (skoleskak og PR): 86 52 23 35
Bjarne Rasmussen (EMT turneringen): 86 52 35 28

Tilbage til toppen af dokumentet


Skoleskak:

Skanderborg har en lang og god tradition for skoleskak. To af skakklubbens medlemmer var blandt pionererne i skoleskakkens start (Fritz Kortegaard og Rode Pedersen), og skoleskakholdet har vundet flere Danmarksmesterskaber og et enkelt Nordensmesterskab.

Skoleskakken i Skanderborg Kommune er samlet på èt sted, nemlig Morten Børup Skolen, Møllegade, Skanderborg. Her spilles der på livet løs hver mandag kl. 16.00 - 17.30. Undervisning og turneringer ledes af Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35. Som meget engagerede medhjælpere har han Rode Pedersen og Jørgen Johansen. En gang imellem dukker Asger J. Andersen op som censor ved skoleskakprøverne. Der er 20 - 25 deltagere, og de har i sæsonens løb været med i mange turneringer afholdt af hovedkredsen.

Tilbage til toppen af dokumentet

Aktuelle begivenheder:

 • Se aktivitetskalenderen


 • Tilbage til toppen af dokumentet

  Aktivitets kalender:

  6. hovedkreds aktivitetskalender

  Sæsonplan 2002/2003 (med ret til ændringer):

  Tirsdag 01-04-2003 6. runde bymesterskab
  Tirsdag 08-04-2003 7. runde bym. / skoleskakafslutning
  Tirsdag 15-04-2003 1. runde forårsturnering
  Tirsdag 22-04-2003 Fri aften (kom og hør om DM og få nogle slag lyn!)
  Tirsdag 29-04-2003 Generalforsamling og Lynmesterskabet
  Tirsdag 06-05-2003 1. runde forårsturnering (alm. ratet turnering i 4-mands-grupper)
  Tirsdag 13-05-2003 2. runde forårsturnering (alm. ratet turnering i 4-mands-grupper)
  Tirsdag 20-05-2003 3. runde forårsturnering (alm. ratet turnering i 4-mands-grupper)
  Tirsdag 27-05-2003 Bestyrelsesmøde (sommerpause)

  Tilbage til toppen af dokumentet