Uofficiel styrkeliste for Skanderborg Skakklub d. 17/12 2002


DSU's officelle ratingside
           

 

A: A – medlemskab                   56 stk.

 

B: B – medlemskab                    3 stk.

 

P: Prøve – medlemskab             0 stk.

 

 

1.

Tavs Bjerre

A

2107

tavs@sitkom.sdu.dk

2.

Nicolai Lövenstein

A

2086

n.l@pc.dk

3.

Kai S. Munk

A

2035

kai.munk@mail.tele.dk

4.

Henning Møller

A

1977

 

5.

Torben Kortegård

A

1965

 

6.

Colin Watson

A

1934

 

7.

Lars Rasmussen

B

1930

 

8.

Leif Linnemann Larsen

A

1928

llll@post7.tele.dk

9.

Michael Grøne Andersson

A

1924

mga@cowi.dk

10.

Niels Chr. Christensen

B

1900

 

11.

Erik Kjærgaard

A

1799

 

12.

Morten Rasmussen

A

1771

mra@mail1.stofanet.dk

13.

Jesper Lykke Pedersen

A

1756

Psen@post12.tele.dk

14.

Lars Svendsen

A

1641

lars.svendsen2@skolekom.dk

15.

Asger J. Andersen

A

1629

asger.j.andersen@privat.dk

16.

Bjarne B. Rasmussen

A

1606

berring@rasmussen.mail.dk

17.

Robert Rode Pedersen

A

1602

 

18.

Bjarne Tornbjerg

A

1596

BTornbjerg@forum.DK

19.

Peter Wheadon

A

1579

wombi@image.dk

20.

Erik Hansen

A

1551

 

21.

Jørn Grøne Andersson

A

1537

 

22.

Søren Westergaard

A

1494

ccrnews@post4.tele.dk

23.

Velija Palo

A

1474

 

24.

Leif Møller Hansen

A

1472

 

25.

Lars K. Nielsen

A

1467

ln@fr-nielsen.dk

26.

Dieter Dettbarn

A

1463

 

27.

Hans Buttenschøn

A

1458

hans.buttenschon@mail.dk

28.

Jens Kr. Vigen

A

1428

jkvigen@mail.tele.dk

29.

Jesper Pallesen

A

1421

jes.palle@mail.tele.dk

30.

Axel Nielsen

A

1356

 

31.

Hans Rose

A

1343

 

32.

Erik Casper Jørgensen

A

1337

toftlundgaard@mail.tele.dk

33.

Per Buttenschøn

A

1300

 

34.

Knud Christensen

A

1299

 

35.

Esben Karstensen

A

1298

 

36.

Kristian Nymann Jacobsen

A

1293

 

37.

Anders Haarup

A

1289

abh@codan.dk

38.

Børge Lodal Pedersen

A

1257

 

39.

Henning Rasmussen

A

1239

 

40.

Asger C. Andersen

A

1237

asger@postkasse.net

41.

Michael Sommer Mikkelsen

 

1234

xmen@mikkelsen.mail.dk 

42.

Knud Mogens Jacobsen

B

1219

 

43.

Jørgen Johansen

A

1188

frugt@johansen.mail.dk

44.

Jonathan Rasmussen

A

1186

 

45.

Knud Aage Jensen (Genno)

A

1184

 

46.

Peer Jespersen

A

1182

peer.jespersen@mail.tdcadsl.dk

47.

Rolf Vilstrup

A

1130

 

48.

Ingvar Uldall-Jessen

A

1123

 

49.

Niklas Jørgensen

A

1095

 

50.

Henrik Dygaard

A

1091

henrikdygaard@mail.dk 

51.

Erling Christensen Blel

A

1056

 

52.

Thomas K. Laursen

A

1049

thomas.laursen@odder-gym.dk

53.

Michael D. Jensen

A

1048

 

54.

Nichlaes Harder

A

1029

 

55.

Pascar Paramasivam

A

1010

 

56.

Thomas Nyyssonen

A

1001

 

57.

Brian Hemdorf

A

1000

 

58.

Mathias Haarup

A

1000

 

59.

Rupan Paramasivam

A

1000