BRUGERUNDERSØGELSE SKANDERBORG EMT 1999


I forbindelse med Skanderborg EMT 99, foretog turneringsledelsen en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har til formål at få rettet nogle af de fejl, der var i 99, med henblik på en endnu bedre turnering i 2000.

Der var 66 deltagere i turneringen. P.g.a. forskellige forhold blev der 'kun' udleveret 63 spørgeskemaer. (Spørgeskemaet kan fåes ved henvendelse til Skanderborg Skakklub).

Her er de foreløbige resultater af vores brugerundersøgelse. Indtil videre har 44 svaret, af disse besvarelser fremgår at:

Først lidt om mødetid og turneringsform:

4 vil begynde kl. 18.30
40 vil begynde kl. 19

38 vil have 8 mands grupper som i dag
1 vil have Monrad 16 mand
2 vil have Monrad 24 mand

Så lidt om lokaler og fortæring:

4 finder der er for mange i lokalerne
39 at det er passende

34 vil være generet af røg
10 vil ikke være generet

4 føler sig generet af støjen fra hyggelokaliteterne
40 føler sig ikke generet

30 finder hygge faciliteterne passende
14 mener de bør udbygges

6 mener udbuddet af kaffe, mad m.m. er for lille
38 finder det passende
Her var der forslag fra en om kage til kaffen,
mens en anden foreslog mere slik.
Endelig var der en der fandt anledning til skrive FLOT FLOT som kommentar.
En takkede for, at der var ostemadder!

Så kom en række spørgsmål vedr. præmier:

10 sagde ja til at betale et større indskud mod at få større præmier, mens 33 sagde nej.

27 mener vi skal bevare 3. præmier næste år, mens 15 siger nej og dermed ja til større 1. og 2. præmier.

38 mener præmieforholdet mellem 1, 2 og 3 er ok, mens 6 siger nej. Her var kommentaren fra en, at 1. præmien burde være større.

29 sagde nej til præmier i form af gavekort, mens 14 sagde ja, når blot præmierne dermed bliver større en af de der svarede ja, var på betingelse af, at gavekort skal være i tilgængelige butikker.

Lidt om Skanderborg hjemmeside:

22 havde været inde på hjemmesiden i forbindelse med turneringen 22 sagde nej.

13 fulgte tilmeldingerne på hjemmesiden, mens 28 ikke gjorde.

26 ønsker telefonnumre på program og hjemmeside 14 siger nej. To vil gerne have dem i programmet, men ikke på hjemmesiden.

22 følger resultaterne på hjemmesiden 18 gør ikke.

18 er tilfreds med opdateringen af hjemmesiden, 1 mener det sker for sent, 1 mener det er for sjældent.

30 havde ikke forslag til vores hjemmeside, 3 havde forslag en opfordring til at skifte skakopgaven ud, ellers forslag om at lægge mesterklassens partier ind på hjemmesiden og forslag om historiske data omkring Skanderborg Sommer EMT.

De næste spørgsmål gik på, hvilke begrundelser man havde hørt for ikke at deltage i Skanderborg EMT 99:

22 tilkendegav, at de ikke kendte begrundelsen for at folk have valgt ikke at deltage i EMTen.

Begrundelsen for ikke at deltage var: (mulighed for flere begrundelser)
1 jeg er på ferie
0 præmierne er ikke værd at køre efter
2 jeg er sur over, at præmierne til mesterspillerne er større end basis
6 jeg gider ikke spille skak i sommervarmen
1 jeg arbejder onsdag aften
5 Skanderborgfolkene kommer ikke til vores turneringer
2 jeg har ikke kørelejlighed
2 Skanderborg - det er langt væk
3 jeg deltager kun vores egen klubturnering

Så spurgte vi, hvorfor folk havde tilmeldt sig:

Begrundelsen for at deltage er: (mulighed for flere begrundelser)
16 plejer at deltage i Skanderborg EMT
7 er blevet anbefalet af en kammerat
6 siger at det er den eneste turnering i august/september
13 angiver muligheden for at møde spillere fra alle klubber i Østjylland
9 angiver, at det er præmierne der fik vedkommende til at deltage
9 siger, at de er en lille gruppe der kører sammen
9 regnede med at det blev jævnbyrdige grupper
17 kom fordi Skanderborgturneringen plejer at være hyggelig
6 forventede at hente nogle lette ratingpoint
23 finder, at det er en god opvarmning til egen klubturnering og sæsonen i det hele taget

Afslutningsvis bad vi om helhedsindtrykket, ved at spørge om deltagerne kunne finde på at deltage en anden gang.

38 sagde ja til, at de godt kan finde på at deltage i Skanderborg EMT en anden gang. (En ønskede at forhåndstilmelde sig næste år!!) 6 sagde måske til dette spørgsmål, mens 0 sagde hverken næppe eller nej til at deltage en anden gang.

Til slut nogle bemærkninger påført besvarelserne:

2 tilkendegav, at de finder materiellet for dårligt. Der blev specielt peget på for dårlige brikker (skoleskakbrikker anvendes i mester 1), men også det øvrige materiel får kritik. En ønsker rigtige skakbrikker at spille med!!! En ønskede brikkerne sorteret, så de passer sammen!! Sammen med de resterende besvarelser, vil materialet indgå i bestyrelsens tilrettelæggelse af:

SKANDERBORG EMT 2000

START ONSDAG DEN 2. AUG. KL. 19.00

PÅ GENSYN

Sidste besvarelse er modtaget og medregnet d. 30/9-99