Bjarne Berring Rasmussen

 

Har fået tildelt DSUs hæderstegn 2002

 

Text Box:

Med flg. begrundelse:

 

Bjarne Berring Rasmussen er et af de medlemmer, som er et uvurderligt aktiv for en klub.

Han har i en meget lang periode været i bestyrelsen for klubben, heraf 10 år som formand.

Han har redigeret (læs selv skrevet, trykt, samlet og udsendt) klubbens medlemsblad i så lang tid, at ingen kan huske begyndelsen.

Han har ledet skoleskak i Skanderborg i så mange år, at de første elever er ved at sende deres børn til skoleskak.

Han har været drivkraften bag Skanderborgs traditionsrige EMT turnering i næsten alle 25 år turneringen har eksisteret.

Bjarne har en fantastisk evne til at skabe et godt klubliv, både for helt nye medlemmer og de der har haft deres gang i klubben i mange år. Ingen bliver glemt. Der er tid til alle!!

Skak kan han også spille, i efteråret 2001 opnåede han sit hidtil bedste resultat i klubben ved at vinde klubmesterskabet.

På sin stille rolige og beskedne facon, knokler Bjarne år ind og år ud for dansk skak i almindelighed og Skanderborg Skakklub i særdeleshed.

En hædersmand i ordets bedste betydning.